Artykuł sponsorowany

Rodzaje i zastosowanie różnych metod dezynfekcji narzędzi

Rodzaje i zastosowanie różnych metod dezynfekcji narzędzi

W dzisiejszych czasach, procesy dekontaminacji odgrywają kluczową rolę. W medycynie, szczególnie ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu czystości narzędzi chirurgicznych oraz innych przedmiotów używanych podczas zabiegów. W artykule przedstawiamy metody dezynfekcji stosowane w medycynie, takie jak myjnie ultradźwiękowe, myjnie dezynfektor oraz metody chemiczno-termiczne.

Myjnie ultradźwiękowe

Myjnie ultradźwiękowe są urządzeniami wykorzystującymi przenoszenie fal ultradźwiękowych w roztworze myjącym. Powoduje to wytworzenie mikropęcherzyków (zjawisko kawitacji), które implodują (czyli zapadają się w sobie), oddzielając zanieczyszczenia od powierzchni. Myjnie te są przeznaczone do mycia narzędzi chirurgicznych, w szczególności tych zanieczyszczonych materiałami trudnymi do usunięcia, jak np. stomatologicznych, endoskopowych czy ortopedycznych.

Dezynfekcja maszynowa i manualna

Dezynfekcja maszynowa polega na redukcji liczby mikroorganizmów na narzędziach, przedmiotach, powierzchniach, osiągniętej poprzez użycie myjni-dezynfektorów, komór dezynfekcyjnych. Dezynfekcja manualna to redukcja liczby mikroorganizmów na narzędziach, przedmiotach, powierzchniach, osiągana poprzez zmywanie, przecieranie, nawilżanie, zanurzanie czy wypełnianie płynem dezynfekcyjnym. 

Należy pamiętać, iż mycie i dezynfekcja narzędzi jest jednym z etapów całego procesu dekontaminacji. W celu pełnego pozbycia się drobnoustrojów z narzędzi, należy poddać je procesowi sterylizacji. Warto zapoznać się z cennikiem sterylizacji narzędzi w Gdyni, który obejmuje wszelkie niezbędne procesy dekontaminacji, aby narzędzia były bezpieczne w użyciu. 

Myjnia-dezynfektor

Myjnia-dezynfektor, zwana również myjko-dezynfektorem, to nowoczesne urządzenie przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji wsadów zawierających narzędzia chirurgiczne, wyposażenie anestezjologiczne, miski, pojemniki, przybory, wyroby szklane i tym podobne przedmioty. Proces mycia polega na usunięciu zanieczyszczeń z przedmiotu w stopniu umożliwiającym jego dalsze przygotowanie do użytku lub przewidziane użycia.

Metody chemiczno-termiczne

Metoda chemiczno-termiczna to proces w myjni-dezynfektorze przeznaczony dla przedmiotów wrażliwych na działanie wysokich temperatur. Zachodzi ona w zdefiniowanych temperaturach poniżej 65 °C, z zastosowaniem środka dezynfekcyjnego o zdefiniowanym stężeniu i przy zdefiniowanym czasie kontaktu. Metoda termiczna to proces zachodzący w myjni-dezynfektorze, z etapem dezynfekcji wykorzystującym działanie wilgotnego nagrzewania.

Dezynfekcja różnych stopni

Dezynfekcja niskiego stopnia to proces redukcji wegetatywnych form bakterii (oprócz prątków), wirusów osłonkowych (np. HBV, HCV, HIV) i grzybów w ograniczonym zakresie (działanie grzybobójcze wobec drożdżaków – organizm testowy Candida albicans). Dezynfekcja średniego stopnia to proces redukcji wegetatywnych form wszystkich gatunków bakterii (w tym prątków), wszystkich wirusów oraz pełnego spektrum grzybów.